Publicerad | måndag 21 mars 2022

Internationella experter menar att Sverige är mitt uppe i en benskörhetskris. Trots det är osteoporos en underdiagnostiserad och underbehandlad sjukdom.

Varför är det så?

Socialstyrelsen svarar att osteoporos är ”en typisk lågstatussjukdom” eftersom “sjukdomen i första hand drabbar äldre kvinnor”.

Hur vi kan ge sjukdomen den status och uppmärksamhet den förtjänar? Och hur vi kan undvika att osteoporospatienter hamnar mellan stolarna i vården?

Träffa oss på Vårdarenan 5–6 april

Bryt tystnaden om osteoporos! Kom förbi vår monter på Vårdarenan 2022 och ta del av seminariet “Osteoporos – en vårdorganisatorisk katastrof”.

Vårdarenan är en mötesplats för svensk hälso- och sjukvård som arrangeras på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Läs mer om evenemanget här

 

BRYT är ett samarbete mellan ideella organisationer och företag som arbetar för en gemensam nollvision: Ingen ska dö av osteoporos.