BRYT TYSTNADEN OM OSTEOPOROS

Osteoporos, eller benskörhet, drabbar varannan kvinna och var fjärde man. Men trots att en halv miljon svenskar riskerar att bryta sig är sjukdomen kraftigt underbehandlad. En del av dem dör i förtid.

Jag vill veta mer om BRYT

SJÄLVTEST

ÄR DU I RISKZONEN FÖR BENSKÖRHET?

Kolla om du behöver söka vård. Med rätt behandling kan du nämligen minska risken för allvarliga benbrott och få ett bättre liv som pensionär.

Gör testet nu

VÅRDEN AV BENSKÖRA

BRYTRAPPORTEN 2023

Underdiagnostiserad och underbehandlad. Den första Brytrapporten visar att vården av bensköra fungerar illa i Sverige. En anledning är att tillståndet främst drabbar äldre och kvinnor, vilket ger sjukdomen låg status. Men det går att bryta dödläget. Rapporten visar att det finns en mycket kostnadseffektiv lösning – att införa frakturkedjor i vården
Läs och ladda ned

FAKTABLAD

BRYT DEN KORTSIKTIGA VÅRDPOLITIKEN

För dig som är beslutsfattare. Om BRYT och varför det är dags att investera i en mer hållbar osteoporosvård.
Ladda ner

Om oss

INGEN SKA DÖ AV OSTEOPOROS

BRYT är ett politiskt oberoende initiativ för att minska antalet osteoporosrelaterade benbrott, samt öka överlevnaden efter osteoporosfraktur. Vi arbetar för att höja kunskapen om benskörhet i samhället och för att alla regioner snarast ska införa frakturkedjor i vården.

Därför finns vi

Vad vi vill

338 nya fall i Sverige senaste dygnet.

Många hävdar att pandemin lärt oss värna om våra äldre och sköra. Om vi menar vad vi säger, när ska vi börja prata om fallolyckorna som släcker liv i tusental? Och varför görs inget?

Så bryter vi trenden

OM OSTEOPOROS

Osteoporos är en av våra största dolda folksjukdomar.

En halv miljon svenskar är drabbade av benskörhet. Ett tillstånd som orsakar ett enormt mänskligt lidande. Många som faller och bryter sig kan aldrig leva som vanligt igen.

Källa: Socialstyrelsen

120 000
Varje år inträffar ungefär 120000 benbrott som beror på osteoporos.
30-70%
Om du redan har, eller misstänker att du har osteoporos, finns effektiv behandling som minskar risken för nya benbrott med 30–70 procent.
17 %
Endast 17 procent av patienterna får utredning och behandling.

Vad vi vill

Bryt verkar för att:

Ingen ska dö av osteoporos

BRYT är ett samarbete mellan ideella organisationer och företag som arbetar för en gemensam nollvision.

Fler ska utredas och behandlas för osteoporos

BRYT verkar för att alla regioner inrättar så kallade frakturkedjor enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Och för att befintliga frakturkedjor verkligen fungerar i praktiken.

Alla svenskar ska ha kunskap om osteoporos och hur benbrott kan förebyggas

Kännedomen om osteoporos är oroväckande låg. Relativt få svenskar känner ens till sjukdomen. Och ännu färre vet vad man själv kan göra för att stärka skelettet och bromsa benförlusten.

Vad vi vill

Det här kan du göra

Beslutsfattare, vårdgivare eller expert?

Se hur du kan öka överlevnaden efter osteoporosrelaterade benbrott.
Jag vill bidra

Misstänker du att du har osteoporos?

Lär dig mer om sjukdomen och be om en utredning.
Berätta mer

Källor:

1. Socialstyrelsen (2021) Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2. Osteoporosförbundet (2020) Frakturkedjor behövs – vi har väntat länge nog 3. Socialstyrelsen (17 mars 2022) Fallolyckor. https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/aldre/fallolyckor/ 4. Läkemedelsverket (2020) Läkemedel vid osteoporos för att förhindra benskörhetsfrakturer – Behandlingsrekommendation och bakgrundsdokument 5. Socialstyrelsen (januari 2017) Öppna jämförelser 2016. Säker vård – en indikatorbaserad uppföljning. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2017-1-16.pdf 6. Wallander & Lorentzon (18 mars 2022) Sverige toppar frakturligan i stor europeisk rapport om osteoporos. Läkartidningen.