Bryt den kortsiktiga vårdpolitiken

Sedan 2021 har frakturkedjor högsta prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Trots det präglas regionerna fortfarande av en förödande kortsiktighet. Enskilda beslutsfattare, tjänstemän och vårdgivare måste agera för att bryta dödläget.

Vi vet att ni vet.

Alla vi som är engagerade i osteoporosfrågor känner till problemet – att sjukhusen fylls av onödiga frakturer, och hur kostsamt det är för samhället och de som drabbas.

Vi vet till och med hur problemet kan lösas. Åtminstone på pappret. Ändå har vi långt kvar till fungerande frakturkedjor i hela landet.

Faktum är att få regioner skjuter till nödvändiga resurser för att utreda och behandla osteoporos. De flesta är inte ens i närheten.

Frågan är varför regionerna anser sig ha råd med skenande kostnader för frakturvård, samtidigt som man väljer att inte satsa mer än två procent av summan på relativt billiga läkemedel som minskar frakturrisken?

Det är ett kortsiktigt tänkande som måste brytas.

 

Vad kan du göra?

I korthet handlar det om att:

  • Verka för att osteoporosvården prioriteras i hälso- och sjukvårdsförvaltningens budgetarbete.
  • Ta del av Socialstyrelsen nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, där osteoporos ingår.
  • Verka för att inrätta frakturkedjor med frakturkoordinator i din region.
  • Och inte minst verka för att berörda verksamheter i din region verkligen organiseras enligt de nationella riktlinjerna.

 

Källor:

1. Socialstyrelsen (2021) Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2. Osteoporosförbundet (2020) Frakturkedjor behövs – vi har väntat länge nog 3. Borgström et al (2007) The societal burden of osteoporosis in Sweden. Bone, 40(6), 1602–1609