Ingen ska dö av osteoporos

Varje år dör drygt tusen svenskar i sviterna av osteoporosrelaterade benbrott. Oftast efter att ha varit med om en relativt lindrig fallolycka. BRYT är ett politiskt oberoende initiativ för att öka överlevnaden efter osteoporosfraktur.

BRYT är ett samarbete mellan ideella organisationer och företag som är engagerade i osteoporosfrågor:

Osteoporosförbundet, Svenska Osteoporossällskapet, A Non Smoking Generation, 1,6 & 2,6 miljonerklubben, Amgen och Hologic.

Intitiativet uppstod därför att vi såg hur sjukhusen fylls av osteoporosrelaterade frakturer.

Vi såg också att “alla” var överens – patienter, beslutsfattare, vårdmedarbetare och experter – om att överlevnaden efter fallolyckor kan förbättras genom tidigare diagnostik och förebyggande insatser. 

 

Lösningen stavas frakturkedjor

Frakturkedja är ett övergripande begrepp för en överenskommen process, på ett sjukhus eller i en region, som beskriver hur vårdgivare ska utreda, diagnostisera och behandla misstänkt osteoporos.

Men trots att frakturkedjor har visat sig effektiva för att behandla och förebygga nya benbrott står arbetet med att införa dem i stort sett still.

I vissa regioner har osteoporosvården visserligen kommit längre, vilket till stor del är enskilda eldsjälars förtjänst. Men betydligt fler behöver involveras i det viktiga arbete som redan görs idag.

 

Vi anser att regionerna präglas av en förödande kortsiktighet. Och det är därför vi ropar bryt.

BRYT är ett politiskt oberoende initiativ för att minska antalet osteoporosrelaterade benbrott, samt öka överlevnaden efter osteoporosfraktur. Vi arbetar för att höja kunskapen om benskörhet i samhället och för att alla regioner snarast ska införa frakturkedjor i vården.

 

Källor:

1. Socialstyrelsen (2021) Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2. Osteoporosförbundet (2020) Frakturkedjor behövs – vi har väntat länge nog