Vad är osteoporos?

Osteoporos, eller benskörhet, är en av våra största dolda folksjukdomar. Många drabbade riskerar att dö i förtid i sviterna av fallolyckor. Men även om du överlever, är det inte säkert att du någonsin kommer tillbaka till ett vanligt liv. 

Skelettet är en levande vävnad som ”byggs om” under hela livet. Man kan säga att osteoporos beror på att balansen i den naturliga skelettomsättningen har rubbats.

Om man har osteoporos hinner inte osteoblasterna, bencellerna som bygger upp nytt ben, bygga upp nytt ben i samma takt som en annan celltyp, osteoklasterna, bryter ner gammalt ben.

Så småningom blir skelettet så skört att du riskerar att bryta ett ben, även vid lättare belastning i vardagen.

 

Risken att drabbas av osteoporos ökar ju äldre du blir

Skelettet byggs upp till sin maximala styrka under barn- och ungdomsåren.

När du är runt tjugo är benmassan som störst, och därefter börjar den minska. Efter klimakteriet tappar kvinnor hela en till två procent av sin benmassa varje år. Då ökar risken för osteoporosrelaterade benbrott.

 

Vilka är symtomen på osteoporos?

Man känner inte av att skelettet blivit skört förrän benbrottet är ett faktum.

Ibland leder sjukdomen till att ryggkotor pressas samman, så kallad kotkompression, men smärtorna kan vara så lindriga att man kanske inte ens söker vård.

Det är bra att vara vaksam på om kroppslängden minskar med flera centimeter, om ryggraden böjer sig på ett nytt sätt eller om du lider av långvarig svår ryggvärk. Då finns det en risk att du har kotkompressioner och bör utredas för osteoporos.

 

Hur utreder man osteoporos?

För att räkna din risk för benbrott brukar läkaren ställa frågor om din livsstil och sjukdomshistoria, om någon i släkten har haft osteoporos eller om du tidigare har brutit ett ben.

Svaren matas in i ett formulär som kallas FRAX.

Man kan få diagnosen osteoporos genom att mäta bentätheten, oftast i ländrygg och höft, där risken för allvarliga frakturer är störst. Det gör man med en slags röntgenundersökning som kallas DXA.

Källa: 1177, Amgen

 

Så kan du förebygga benbrott

Osteoporos drabbar varannan kvinna och var fjärde man. Ändå är det relativt få svenskar som känner till sjukdomen, eller vad man kan göra för att förebygga framtida benbrott.

Skelettet är en levande vävnad, och för att minska risken för allvarliga frakturer är det viktigt att ta hand om skelettet hela livet.

 

Hälsosamma vanor minskar risken för benbrott

Att vara fysiskt aktiv under hela livet kan stärka skelettet och bromsa benförlusten.

Att sluta röka och dricka mindre alkohol är också något som stärker skelettet, liksom att äta en varierad kost som innehåller kalcium och vitamin D.

 

Hur behandlar man osteoporos? 

Om du redan har, eller misstänker att du har osteoporos, finns effektiv behandling som minskar risken för nya livshotande benbrott med 30–70 procent.

  • Genom att träna balans, kondition och styrka kan du minska risken för att falla. En fysioterapeut kan hjälpa dig med träningsprogram som kan genomföras i hemmet eller i grupp.
  • Det finns läkemedel som stärker skelettet, antingen genom att stimulera bildning av nytt ben eller genom att bromsa nedbrytningen av gammalt ben.
  • Du kan också minska frakturrisken genom att se över fallrisker i hemmet. Det kan handla om att ta bort sladdar, trösklar och mattor som man lätt snubblar på, samt att använda olika hjälpmedel som stödkäpp och strumppådragare.
  • Din läkare kan råda dig att ta extra D-vitamin eller kalcium i tablettform när du får läkemedel mot benskörhet.
  • Ibland orsakas benskörheten av en annan sjukdom som behöver behandlas. Eller av att du äter andra mediciner som kan ge benskörhet som biverkning. I så fall är det viktigt att diskutera med din läkare hur du samtidigt kan få en behandling som skyddar skelettet.

Källa: 1177, Amgen

Källor:

1. 1177 Vårdguiden (17 mars 2022) Benskörhet – osteoporos. https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/skelett-leder-och-muskler/benskorhet/benskorhet---osteoporos/ 2. Amgen (17 mars 2022) Våra behandlingsområden – osteoporos. https://www.amgen.se/vara-behandlingsomraden/osteoporos